ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อทดแทนระบบเดิม)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 0 ครั้ง

21 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อทดแทนระบบเดิม)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1.ประกาศแผน_ระบบLinkage 21 กันยายน 2565