ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าชม 0 ครั้ง

26 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการ เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารพร้อมระบบบริการอินเตอร์เน็ต (ส่วนกลาง ปค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เอกสาร 26 กันยายน 2565