ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ 1.จัดชื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 89 คัน 2..จัดชื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 20 คัน

เข้าชม 0 ครั้ง

20 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างโครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ

1.จัดชื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 89 คัน

2..จัดชื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 20 คัน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
Scan2565-10-20_144243 20 ตุลาคม 2565