ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 แผนงาน)

เข้าชม 0 ครั้ง

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 แผนงาน)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
06_1_เห็นชอบและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_11พย65 11 พฤศจิกายน 2565