ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 17 แห่ง

เข้าชม 0 ครั้ง

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 17 แห่ง 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 23 พฤศจิกายน 2565