ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 17 รายการ)

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

29 พฤศจิกายน 2565 - 29 ธันวาคม 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 17 รายการ)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
planpim5182 29 พฤศจิกายน 2565