ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

เข้าชม 0 ครั้ง

30 พฤศจิกายน 2565

โครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤศจิกายน 2565