ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) (จัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 8,503,426 บัตร)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 0 ครั้ง

2 ธันวาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) (จัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 8,503,426 บัตร)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
8.ประกาศแผน_บัตรSmart Card 2 ธันวาคม 2565