ประชาสัมพันธ์

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ ( 1 เมษายน 2563)

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานช่วยอำนวยการ งานเงินเดือนและค่าจ้าง โทร 0-2221-8150 (ภายใน 3070) โทรสาร 0-2226-2810

เข้าชม 0 ครั้ง

4 มีนาคม 2563

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ ( 1 เมษายน 2563)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แนวทางเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563 - ส่วนภูมิภาค 4 มีนาคม 2563
แนวทางเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563 - ส่วนกลาง 4 มีนาคม 2563