ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว2936 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานรับซื้อ การะจาย และเป็นจุดขายผลไม้

กรมการปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 026298306-14 ต่อ 507 โทรสาร 026298302

เข้าชม 0 ครั้ง

22 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว2936 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานรับซื้อ การะจาย และเป็นจุดขายผลไม้

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
2936 22 พฤษภาคม 2563