ประชาสัมพันธ์

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565)

เข้าชม 0 ครั้ง

15 มีนาคม 2565

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ส่วนภูมิภาค 15 มีนาคม 2565
ส่วนกลาง 15 มีนาคม 2565