ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3554 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการมาตรการควบคุมค่าเช่าน่า ฤดูการผลิต ปี 2565/66

สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 02-6298302 -14

เข้าชม 0 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3554 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการมาตรการควบคุมค่าเช่าน่า ฤดูการผลิต ปี 2565/66

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ว3554 20 พฤษภาคม 2565