ประชาสัมพันธ์

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565)

เข้าชม 0 ครั้ง

15 สิงหาคม 2565

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ส่วนกลาง 15 สิงหาคม 2565
ส่วนภูมิภาค 15 สิงหาคม 2565