ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังใหม่) วังไชยานางเลิ้ง กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

29 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังใหม่) วังไชยานางเลิ้ง กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 29 สิงหาคม 2565