ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ...

1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง...

31 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส...

31 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ ซึ่งมีอายุการ...

31 มกราคม 2566

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ ซึ่งมีอายุการใช้งานนานมีสภาพเก่าชำรุด จำนวน 8 คัน ของวิทยาลัยการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงกา...

31 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 261 - 263...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

30 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งที่ว่าการอำเภอและสถานที่ราชการอื่นในพื้นที่ จชต. จำนวน 2 รายการ คือ บริษัท พี.พี. คอมพิวเตอร์ ซีสเต...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่าง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและพั...

31 มกราคม 2566

ร่าง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา...

30 มกราคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของกรมการปกครอง (สำหรับส่วนภูมิภาค) ระยะที่ 2 จำนวน 1,908 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...