ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ โค...

7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 11 - 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายก...

4 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายกา...

4 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเดินสายสัญญาณโทรศัพ...

4 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเดินสายสัญญาณโทรศัพท์พร้อมติดตั้งระบบ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศู...

4 ธันวาคม 2566

ประกาศราคากลางจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของ...

4 ธันวาคม 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รา...

4 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอา...

30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคารกรมการปกครอง (วังไชยา นางเลิ้ง) อาคาร 4 และบริเวณรอบอาคาร 4 อาคารดำรงราชานุภาพ ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารธนาคารออมสิน ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์ แขว...