ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริ...

28 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 จุด ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริ...

28 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 จุด ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลา...

27 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server : SAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคาร ปค. และบ...

27 กันยายน 2565

ประกาศราคากลางจ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคาร ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต...

27 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งของประจำอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ่าะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต...

27 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งหนังสือภายใน วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภา...

27 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโ...

27 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...