จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้บริการประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏ...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศร่างประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสืบส...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการท...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัด...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำอุปกรณ์ป้องกันฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คือ นายคงศักดิ์ รสชา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อป...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพ...

3 กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอำเภอสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ...