ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเต...

19 กรกฎาคม 2567

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สำนักบริหารการทะเบียน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางการเช่าใช้พื้นที่และทรัพย์สินสำหรับติดตั้งระบบ...

19 กรกฎาคม 2567

ประกาศราคากลางการเช่าใช้พื้นที่และทรัพย์สินสำหรับติดตั้งระบบสื่อสารกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาเช่าใช้พื้นที่และทรัพย์สินสำหรับติดตั้งระบบสื่อสาร...

19 กรกฎาคม 2567

ประกวดราคาเช่าใช้พื้นที่และทรัพย์สินสำหรับติดตั้งระบบสื่อสารกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ...

19 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 47,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 ร...

19 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าชุดเครื่องเสียง การจัดทำน้ำพระ...

19 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าชุดเครื่องเสียง การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบัตรผู้ร่วมพิธี การจัดทำน้ำพ...

19 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบัตรผู้ร่วมพิธี การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำน้ำพระพุท...

19 กรกฎาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...