จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างดำเนินการคัดเลือกข้าราชก...

9 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างดำเนินการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไ...

9 เมษายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 961 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายกา...

9 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเ...

8 เมษายน 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในก...

8 เมษายน 2564

ประกาศราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ใ...

8 เมษายน 2564

ประกาศประกวดราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...