ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่...

9 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รร.นอ....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการอำนวยการบริหาร...

26 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการอำนวยการบริหารราชการ สล.ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการประชาชนผ่านโรงภาพยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาเเจาจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสถาบัน...

6 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืน ขนาด 5....

7 ธันวาคม 2565

ประกาศร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 400 กระบอก พร้อมอุปกรณ์ประจำปืน และเครื่องกระสุนปืนทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การซื้ออาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 400...

7 ธันวาคม 2565

ประกาศราคากลาง การซื้ออาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 400 กระบอก พร้อมอุปกรณ์ประจำปืน และเครื่องกระสุนปืนทดสอบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทีย...

7 ธันวาคม 2565

เช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จำนวน 9 แห่ง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายก...

7 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดรักษาความ...

7 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ...