ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...

2 ธันวาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องร...

2 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรองของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณท...

2 ธันวาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนว...

1 ธันวาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระ...

1 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 500 ตัว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง คือ บริษัท เทค เชน โซลูชั่น จำกัด ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre Neo50t จำนวน 22 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อโคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ (Obstruction Light) แบบกระพริบอัตโนมัติ ชนิดโซล่าเซลส์ จำนวน 30 ชุด คือ บริษัท บี.เอส.อี. อิเล็คทรอนิค จำกัด...