ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสา...

28 พฤศจิกายน 2565

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จำนวน 9 แห่ง ด้วย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ช...

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ชื่อในใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 รุ่นทีี่ 260...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ช...

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ชื่อในใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 รุ่นทีี่ 259...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ช...

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ชื่อในใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 รุ่นทีี่ 258...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความ...

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โครงการศึกาาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 รุ่นทีี่ 258...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการบูรณ...

24 พฤศจิกายน 2565

- ร่าง - ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อทดแทนระบบเดิม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนแล...

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อทดแทนระบบเดิม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทย...

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง เข็มเครื่องหมายแม่นปืนของวิทยาลัยการปกครอง เข็มเครื่องหมายการยิงปืนทางยุทธิวี และโล่แข่งขันการพูด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลั...