ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ แล...

17 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับงานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความ...

15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โครงการศึกาาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 รุ่นทีี่ 260...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องร...

15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรองของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนิน...

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอำนวยการบริหารราชการ สล.ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการประชาชนผ่านสื่อดิจิทั...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนว...

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนว...

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...