ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งของประจำอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ่าะจง

เข้าชม 0 ครั้ง

27 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งของประจำอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ่าะจง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาดูแลลิฟต์ประจำอาคาร 27 กันยายน 2565