การขออนุญาตการเล่นแถมพกหรือเสี่ยงโชค

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

 

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน คลิ๊ก

ค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบค่าธรรมเนียม คลิ๊ก

ระยะเวลา

ระยะเวลา 90 วัน

หมายเหตุ