หัวข้อกระทู้ : ต่างชาติขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

Bpern.th

สมัครเมื่อ : 21 มกราคม 2565

ต่างชาติขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

21 มกราคม 2565, 19:47:27

ต่างชาติขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ทร.13 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงคะ?

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 27/01/2022 11:54:09
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ต่างชาติขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามที่ call center 1548

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 27/01/2022 11:54:04