หัวข้อกระทู้ : สอบถามเรื่องทะเบียนบ้าน

deknoi032

สมัครเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2559

สอบถามเรื่องทะเบียนบ้าน

27 พฤศจิกายน 2559, 11:20:44

ผมได้ซื้อบ้าน แบบกู้ร่วม 3 คน แต่ไม่ได้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน และผู้กู้ร่วมอีก 2 ท่าน ก็ไม่ได้ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านนี้

ซึ่งตอนนี้ ทะเบียนบ้านได้หายไป

กรณีนี้ สามารถทำยังไงได้บ้างครับ

ปล. ทะเบียนบ้านที่หายไป ไม่มีเจ้าบ้าน น่ะครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:54:50
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามเรื่องทะเบียนบ้าน

กรณีทะเบียนบ้านหายให้เจ้าบ้าน (เจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคนมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งดำเนินการ)

แจ้งเอกสารหายต่อนายทะเบียนเพื่อขอสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่ต่อนายทะเบียน โดยมีค่าธรรมเนียม 30 บาท

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:54:47