หัวข้อกระทู้ : หนังสือรับรองความประพฤติ

ืNunna

สมัครเมื่อ : 14 มีนาคม 2565

หนังสือรับรองความประพฤติ

14 มีนาคม 2565, 15:14:04

กรณีที่ข้าราชการ ตำแหน่งเทียบเท่ากับ ระดับ ผู้อำนวยการสูง ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติหรื่อไม่ ถ้าต้องมี ให้ใครเป็นคนรับรอง ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด...  ต้องให้ใครเป็นคนออกหนังสือรับรองความประพฤติถ้าหากจะซื้ออาวุธปืน 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/03/2022 10:21:34
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : หนังสือรับรองความประพฤติ

ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/03/2022 10:21:30