หัวข้อกระทู้ : สอบถาม การขอมีบัตรสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

สาคร ขันตี

สมัครเมื่อ : 23 มีนาคม 2565

สอบถาม การขอมีบัตรสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

23 มีนาคม 2565, 07:02:14

ขอสอบถาม เรื่องการขอมีบัตรสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ลาว) ดังนี้
๑. กรณีที่มีบัตรแล้ว แต่บัตรหมดอายุ ฝ่ายทะเบียนอำเภอ สั่งไปตรวจลายนิ้วมือ ผลการตรวจสอบออกมาแล้ว ไม่มีประวัติหรือคดีอะไร แต่ฝ่ายทะเบียนแจ้งว่า มีหนังสือเข้ามาใหม่ เมื่อเดือน ก.พ.๒๕๖๕ จึงไม่สามารถทำได้ และที่ทำมาก่อนหน้านี้ จะต้องทำการยกเลิกให้หมด ขอทราบว่า กรณีดังกล่าว ยังสามารถทำได้อยู่หรือไม่ ครับ
๒. กรณีที่ไม่มีบัตรอะไรเลย และเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานเกิน ๑๐ ปี มีสิทธิที่จะทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้หรือไม่
๓. กรณีนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน และมีเลข G สามารถทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้หรือไม่
๔. กรณีต่างด้าว (ลาว) ที่พลาสปอร์ต ยังไม่หมดอายุ เข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่งงานกับคนไทย แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะขอเข้ามีชื่อในทะเบียนบ้านของสามีคนไทย ได้หรือไม่ 
๔. กรณีคนต่างด้าว (ลาว พม่า กัมพูชา) เข้ามาเป็นแรงงานในไทย บัตรหมดอายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง ครับ

ขอบคุณมากครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 24/03/2022 09:10:17
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถาม การขอมีบัตรสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนงานสัญชาติ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

โทร. 02-7917338

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 24/03/2022 09:10:05