หัวข้อกระทู้ : ใบเปลี่ยนนามสกุลหาย

Biwtyt

สมัครเมื่อ : 24 มีนาคม 2565

ใบเปลี่ยนนามสกุลหาย

24 มีนาคม 2565, 22:07:33

 เนื่องจากทางฝ่ายญได้มีการเปลี่ยนนามสกุล

มา 2 ครั้ง 

ครั้ง 1 จากนามสกุลก.(ตามใบเกิด) เปลี่ยนเป็น ข.

ครั้ง 2 จาก ข. เปลี่ยนเป็น ค. (นามสกุลปัจจุบัน)

 เนื่องจากในการเปลี่ยนครั้งที่ 1 เปลี่ยนตั้งแต่ปี 2550 ดิฉันได้ทำการเอกสารหาย พอไปยังเขตอำเภอที่เปลี่ยนทางอำเภอได้แจ้งว่าได้ทำลายเอกสารไปแล้ว  แต่ทางการประเทศxเขาไม่ยอมดำเนินการให้บอกต้องการใบเปลี่ยนนามสกุลในครั้งที่ 1 

          จึงเรียนปรึกษาทางกรมกาาปกครองว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปได้คะ 

     ด้วยความเคารพอย่างสูง

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 30/03/2022 12:54:29
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ใบเปลี่ยนนามสกุลหาย

ท่านสามารถติดต่อสอบถามที่ call center 1548

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 30/03/2022 12:54:21