หัวข้อกระทู้ : การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

Aoyora

สมัครเมื่อ : 4 เมษายน 2565

การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

7 เมษายน 2565, 17:26:45

คนทำงานบ้านมีบัตรประจำตัวคนต่างชาติที่ไม่มีสัญญาชาติไทย กลุ่มชาติพันธ์ออกให้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันบัตรหมดอายุ 2573 )และได้รับใบอนุญาตให้ทำงานที่ออกนอกพื้นที่ได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปรายงานตัวครั้งที่ 1 ที่เชียงใหม่ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ มีข้อสงสัยที่จะเรียนถามดังต่อไปนี้

 1. ถ้าให้เด็กไปรายงานตัวที่ออกบัตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยได้ไหมคะในเวลาดังกล่าวแทนเพราะเด็กจะเปลี่ยนที่ทำงานมาทำที่กรุงเทพฯ จะได้ขออนุญาตให้ไปทำงานที่กรุงเทพฯ เสียเวลาที่ทำการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเดียว และไปทำเรื่องก่อนล่วงหน้าวันหมดอายุ ได้หรือไม่คะ

  2. ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างที่กรุงเทพฯหรือเปล่าคะ และนายจ้างต้องทำหนังสือที่ขออนุญาตให้

ทำงานที่กรุงเทพฯด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นงานบ้านทำหน้าที่แม่บ้าน เด็กได้รับใบอนุญาตให้ทำงานทุกประเภทวันหมดอายุ 16 พ.ย. 2568

   3. เด็กต้องทำเรื่องโอนย้ายทะเบียนบ้านจากแม่ฮ่องสอนมายังที่อยู่ที่กรุงเทพฯหรือเปล่า ไม่ต้องทำเรื่องโอนย้ายทะเบียนบ้านมายังทะเบียนบ้านของนายจ้างที่กรุงเทพได้หรือไม่ 

4 แบบฟอร์มในการทำหนังสือเกี่ยวกับการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมมีเผยแพร่ทางออนไลน์หรือไม่

ได้หรือไม่ ช่องทางไหนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/04/2022 09:57:16
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-2236740

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/04/2022 09:57:07