หัวข้อกระทู้ : เลขบัตรประชาชนของมารดา ไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน

Register120422

สมัครเมื่อ : 11 เมษายน 2565

เลขบัตรประชาชนของมารดา ไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน

11 เมษายน 2565, 22:03:39

ทะเบียนบ้านหน้าที่เป็นชื่อของเรา ตรงส่วนของบิดา-มาดา เลขบัตร ปชช ของแม่ตามบัตร ปชช นั้น ไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน แต่กลับเป็นเลขของคนข้างบ้าน ชื่อเดียวกับแม่

คือในทะเบียนบ้าน ระบุเลขบัตรคนข้างบ้านเป็นแม่เรา (เค้าชื่อเหมือนกัน คนละนามสกุล ไม่ได้เป็นญาติกัน)

ต้องทำอย่างไรคะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 12/04/2022 11:07:50
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : เลขบัตรประชาชนของมารดา ไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามที่ call center 1548

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 12/04/2022 11:07:36