หัวข้อกระทู้ : ประสบอุบัติเหตุไม่มามารถเดินทางไปต่อใบอนุญาตออกนอกพื้นที่บุคคลพื้นที่สูง

aey60441@gmail.com

สมัครเมื่อ : 27 กันยายน 2565

ประสบอุบัติเหตุไม่มามารถเดินทางไปต่อใบอนุญาตออกนอกพื้นที่บุคคลพื้นที่สูง

27 กันยายน 2565, 11:16:28

เนื่องด้วยได้ประสบอุบัติเหตุขาหัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางจากจังหวัดระยองไปต่อใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายได้ สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง 

ขอคำแนะนำค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 27/09/2022 13:41:46
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ประสบอุบัติเหตุไม่มามารถเดินทางไปต่อใบอนุญาตออกนอกพื้นที่บุคคลพื้นที่สูง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 02-2236740

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 27/09/2022 13:41:42