หัวข้อกระทู้ : ต้องการเปลี่ยนชื่อทะเบียนบ้านจากบุคคลเป็นนิติบุคคล

Ismael

สมัครเมื่อ : 27 กันยายน 2565

ต้องการเปลี่ยนชื่อทะเบียนบ้านจากบุคคลเป็นนิติบุคคล

27 กันยายน 2565, 12:03:54

เนื่องจากนิติบุคคลได้ซื้อที่ดินจากบุคคลซึ่งในที่ดินผืนนั้นมีทะเบียนบ้านและอาคารอยู่แล้วเรียบร้อย.

จึงทางคณะกรรมการมีมติต้องการเปลี่ยรชื่อในทะเบียนบ้านจากเจ้าของเดิมเป็นนิติบุคคล สามารถดำเนินการได้หรือไม่ หรือ ให้ข้อแนะนำอย่างไรบ้าง แงะเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้าง ขอบคุณครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 27/09/2022 13:39:33
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ต้องการเปลี่ยนชื่อทะเบียนบ้านจากบุคคลเป็นนิติบุคคล

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน 

โทร. 02-7917018

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 27/09/2022 13:39:31