หัวข้อกระทู้ : แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด

ya

สมัครเมื่อ : 26 ธันวาคม 2565

แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด

28 ธันวาคม 2565, 12:18:40

บัตรไม่มีวันที่ เดือน มีแต่พ.ศ  จะแก้ไขได้ไหมต้องทำไงคะ (ได้สัญชาติโดนการโอน)

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 29/12/2022 11:18:54
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนงานสัญชาติ สำนักบริหารการทะเบียน โทร. 02-7917338

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 29/12/2022 11:18:46