หัวข้อกระทู้ : การขอเปลี่ยนนามสกุลลูก

Nittha97

สมัครเมื่อ : 31 ธันวาคม 2565

การขอเปลี่ยนนามสกุลลูก

31 ธันวาคม 2565, 16:12:51

บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าแล้ว และสลักหลังให้บุตรอยู่ในความปกครองของแม่แต่เพียงผู้เดียว แต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของแม่ได้ ต้องให้บิดามาเซ็นต์ยินยอมก่อน  แต่เห็นในหลายๆที่ สามารถทำได้ เลยไม่เข้าใจว่าแต่ละที่มีข้อกำหนดไม่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/01/2023 09:48:36
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขอเปลี่ยนนามสกุลลูก

มาตรา ๑๕๖๗ (๑) - (๔) กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า อำนาจปกครองบุตรอยู่กับมารดาฝ่ายเดียว

เมื่อมารดาประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุลให้บุตรผู้เยาว์ จึงต้องได้รับความยินยอมจากบิดาก่อน

นายทะเบียนท้องที่จึงจะสามารถดำเนินการให้ได้

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ call center 1548

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/01/2023 09:48:32