หัวข้อกระทู้ : เปลี่ยนนามสกุล แต่เขตไม่ได้ออกใบเปลี่ยนให้

Passa

สมัครเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2566

เปลี่ยนนามสกุล แต่เขตไม่ได้ออกใบเปลี่ยนให้

16 พฤษภาคม 2566, 13:54:28

สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวเอกสารการเปลี่ยนนามสกุล ดิฉันเกิดปี 40 ใบแจ้งเกิดใช้นามสกุลแม่ ปี 43 พ่อแม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ดิฉันถูกเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทางเขตออกแต่ใบเปลี่ยนชื่อให้อย่างเดียว จนดิฉันบรรลุนิติภาวะ ต้องการทำวีซ่า และทางสถานฑูตแจ้งว่าต้องใช้เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พอดิฉันเช็คเอกสารมีแค่ใบเปลี่ยนชื่ออย่างเดียว จึงได้ไปที่เขตที่ดิฉันเปลี่ยนชื่อและพ่อแม่จดทะเบียน คือเขตเดียวกัน เพื่อไปขอคัดใบเปลี่ยนนามสกุล แต่ทางเขตแจ้งว่าไม่มีใบเปลี่ยนนามสกุล  อ้างอิงจาก ใบเกิดและใบสมรสพ่อแม่ เพื่อเปลี่ยนนามสกุล โดยที่ไม่ได้ออกเอกสาร ดิฉันจึงได้มีการสอบถามต่อว่าสามารถเซ็นรับรองให้ได้มั้ยเพราะต้องไปยื่นกับสถานฑูต เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้ ดิฉันต้องการหนังสือยืนยันว่าชื่อ-นามสกุลเก่ากับชื่อ-สกุลใหม่คือคนคนเดียวกัน ต้องทำยังไงคะ หรือสามารถออกใบเปลี่ยนนามสกุลให้ได้ค่ะ ขออนุญาตตอบในใต้ข้อความนี้นะคะ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับทางเขตค่ะ  

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2023 08:47:34
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : เปลี่ยนนามสกุล แต่เขตไม่ได้ออกใบเปลี่ยนให้

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. 02-7917018

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2023 08:47:32