หัวข้อกระทู้ : ขอเปลี่ยนนามสกุล

piyanuch

สมัครเมื่อ : 1 สิงหาคม 2566

ขอเปลี่ยนนามสกุล

1 สิงหาคม 2566, 10:22:52

เปลี่ยนมาใช้นามสกุลแม่ แล้วถ้าจะเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลพ่อเหมือนเดิมได้ไหม เด็กอายุ1ขวบ5เดือน พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/08/2023 14:14:40
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอเปลี่ยนนามสกุล

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. 02-7917018

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/08/2023 14:14:37