หัวข้อกระทู้ : ถ้ามีความประสงค์จะขอใช้ Dopa API เพิ่อใช้งานการยืนยันตัวตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนครับ

atomziimo

สมัครเมื่อ : 10 สิงหาคม 2566

ถ้ามีความประสงค์จะขอใช้ Dopa API เพิ่อใช้งานการยืนยันตัวตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนครับ

10 สิงหาคม 2566, 09:39:55

มีความประสงค์จะขอใช้ Dopa API เพิ่อใช้งานการยืนยันตัวตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 21/08/2023 08:24:53
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ถ้ามีความประสงค์จะขอใช้ Dopa API เพิ่อใช้งานการยืนยันตัวตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนครับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-7917534-35

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 21/08/2023 08:24:50