หัวข้อกระทู้ : คุณแม่ต้องการมีวันเกิดในบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

Modwanruedee

สมัครเมื่อ : 2 มกราคม 2563

คุณแม่ต้องการมีวันเกิดในบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

2 มกราคม 2563, 13:32:21

เรียนปรึกษา

    คือคุณแม่ มีบัตรประชาชนที่ไม่มีวันเกิด แต่ท่านรู้วันเกิดของท่าน จะทำอย่างไรถึงจะupdate บัตรประชาชนของท่านให้มีวันเกิดค่ะ เพราะเวลาเดินทสงต่างประเทศมีปัญหาตลอดเลยค่ะ  แกเลยใฝ่ฝันอยากทำมากค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:28:26
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : คุณแม่ต้องการมีวันเกิดในบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายการวัน เดือน ปีเกิด สามารถดำเนินการ ดังนี้

1. หากผู้ร้องมีหลักฐานเอกสารราชการเพื่อใช้เป็นพยานในการขอแก้ไขรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการจัดทำทะเบียนราษฎร ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอแก้ไขเพิ่มเติมได้

2. หากไม่มีหลักฐานเอกสารราชการก็สามารถใช้พยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิด ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ร้องเกิด

วัน เดือน ปี ใด

3. หากผู้ร้องไม่มีหลักฐานเอกสารราชการและพยานบุคคล ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้บทบัญญัติ ตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพิ่มวันที่ 1 มกราคม (กรณีรายการผู้ร้องมีแต่ พ.ศ. เกิด)

หากผู้ร้องตกลงก็ให้ผู้ร้องดำเนินการ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 11:36:59