หัวข้อกระทู้ : ทำบัตรประชาชน (ไม่เคยมีบัตรตั้งแต่เกิด)

่่่jarinna

สมัครเมื่อ : 22 มกราคม 2563

ทำบัตรประชาชน (ไม่เคยมีบัตรตั้งแต่เกิด)

22 มกราคม 2563, 12:39:01

สอบถามคะ ... แม่ของสามี อายุ 40 กว่าๆ แต่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชน และไม่มีใบเกิด ถ้าต้องการจะทำมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 16:30:36
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ทำบัตรประชาชน (ไม่เคยมีบัตรตั้งแต่เกิด)

การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีค่าธรรมเนียม การดำเนินการให้บุคคลที่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อยื่นคำร้อง

ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีภูมิลำเนาในปัจจุบัน พร้อมพยานบุคคลที่รู้ประวัติผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นอย่างดี

อย่างน้อย 2 คน หากมีหลักฐานทางราชการอื่นใดมาแสดงเป็นหลักฐานก็ให้นำมาแสดงต่อนายทะเบียนด้วย

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 16:30:33