หัวข้อกระทู้ : ข้อมูลทะเบียนบ้านกลาง จ.ระยอง

rmuazif0025

สมัครเมื่อ : 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลทะเบียนบ้านกลาง จ.ระยอง

31 มีนาคม 2563, 11:56:00

ขอสอบถามทะเบียนบ้านกลาง จ.ระยอง ที่อยู่

บ้านเลขที่ อะไร  หมู่ที่  อะไร

ตำบล อะไร 

อำเภอ อะไร

ระหัสไปรษณีย์  อะไร

พอดี ผมถูกแจ้งย้ายออก เนื่องจากบ้านที่อาศัย ถูกขายเปลี่ยนมือครับ

 

กฤษฎา ทิพสุวรรณ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/06/2020 12:55:10
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ข้อมูลทะเบียนบ้านกลาง จ.ระยอง

ทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนบ้านที่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน

ดังนั้นบุคคลที่ถูกแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านที่ตนเองเคยมีชื่ออยู่ไปเข้าทะเบียนบ้านกลาง

ชื่อของบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรที่ สนท. ที่ตนเองเคยมีชื่อก่อน

ย้ายเข้าทะเบียนกลาง

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/06/2020 12:55:05