หัวข้อกระทู้ : แจ้งย้ายปลายทาง แต่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้าและใบมอบอำนาจของเจ้าบ้าน ต้องทำยังไง

Pattyaranyass@gmail.com

สมัครเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2563

แจ้งย้ายปลายทาง แต่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้าและใบมอบอำนาจของเจ้าบ้าน ต้องทำยังไง

1 พฤษภาคม 2563, 21:34:29
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/06/2020 13:32:15
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : แจ้งย้ายปลายทาง แต่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้าและใบมอบอำนาจของเจ้าบ้าน ต้องทำยังไง

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่

พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/06/2020 13:32:12