หัวข้อกระทู้ : ประวัติข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จตกทอด ผู้รับประโยชน์

น้ำชา

สมัครเมื่อ : 30 มิถุนายน 2563

ประวัติข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จตกทอด ผู้รับประโยชน์

30 มิถุนายน 2563, 10:24:53

เรียนสอบถาม แผนกทะเบียนประวัติ กรมการปกครอง อยากทราบว่าประวัติข้าราชการ

ที่ให้ปรับปรุง ผู้รับบำเหน็จตกทอด ผู้รับประโยชน์ในแบบเอกสารแล้วให้ส่งไปกลับไปที่แผนกทะเบียนประวัติ ตั้งแต่ปลายปี 2561

ทำไมแผนกทะเบียนประวัติถึงไม่บันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการปกครอง เพื่อให้ข้าราชการที่ได้แก้ไข

สามารถดูได้ เพราะทุกครั้งที่ถามไป คุณสุวรรณา จะตอบว่า ยังไม่มีเวลาที่จะบันทึก ขอไปบันทึกระดับนายอำเภอ ก่อน

อันนี้มันก็เป็นเวลา เกือบจะ 2 ปีแล้วเห็นควรแก่เวลา ที่ควรจะบันทึกให้แล้ว ขอให้เรื่องนี้ส่งผ่านถึงผู้รับผิดชอบระดับ

ผู้บริหารช่วยแจ้งและสั่งดำเนินการให้ด้วยค่ะ ข้าราชการหลายคนรอดูผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เว๊ปกรมการปกครองค่ะ

หัวข้อ ทะเบียนประวัติข้าราชการ

ขอบคุณค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 14/07/2020 11:41:04
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ประวัติข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จตกทอด ผู้รับประโยชน์

กจ. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่สำนัก/กอง รวบรวมแล้วส่งให้ในรูปแบบไฟล์ Excel ทางอีเมล์

พบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ไม่มีวันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชนไม่ครบถ้วน

ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบฯ จะไม่ยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลกันได้

ทำให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้

ซึ่งขณะนี้ กจ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งจะนำเอกสาร/หลักฐาน สแกนเก็บลงในระบบฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF (รวมถึงแบบบำเหน็จตกทอด

และแบบเงินช่วยกรณีถึงแก่ความตายด้วย) เมื่อสแกนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการเปิดเมนู

เอกสาร/หลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 14/07/2020 11:40:59