หัวข้อกระทู้ : ขอสอบถามหน่อยค่ะ

hommie59

สมัครเมื่อ : 15 เมษายน 2564

ขอสอบถามหน่อยค่ะ

15 เมษายน 2564, 21:41:06

ขอสอบถามหน่อยค่ะ หนูมีบัตร 0/89 มีหนังสือรับรองการเกิด พ่อแม่ก็มีบัตร 0/89 แต่ในใบ ทร.ระบุว่าเป็นชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ตอนนี้เรียนจบ ปวส.แล้ว สามารถไปยื่นขอสัญชาติได้หรือยังค่ะ หรือต้องเรียนต่อให้จบป.ตรีค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/05/2021 10:32:49
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสอบถามหน่อยค่ะ

การขอมีสัญชาติไทย หากมีหลักฐานการเกิดว่าเป็นผู้เกิดในประเทศไทยและเป็นผู้มีความประพฤติดี

โดยหากมีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยระบุชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มอื่นๆ" ไม่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือ

กลุ่มชาติพันธุ์ต้องจบการศึกษาปริญญาตรี จึงจะสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ แต่ถ้าหากข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าบิดามารดาผู้ขอมีสัญชาติไทยนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กรมการปกครอง

ได้เคยจัดทำทะเบียนประวัติไว้ แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือบันทึกผิดกลุ่ม

ก็ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแล้วจึงยื่นคำร้องขอมี

สัญชาติไทยในลำดับต่อไป

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/05/2021 10:32:42
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสอบถามหน่อยค่ะ

การขอมีสัญชาติไทย หากมีหลักฐานการเกิดว่าเป็นผู้เกิดในประเทศไทยและเป็นผู้มีความประพฤติดี

โดยหากมีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยระบุชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มอื่นๆ" ไม่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือ

กลุ่มชาติพันธุ์ต้องจบการศึกษาปริญญาตรี จึงจะสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ แต่ถ้าหากข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าบิดามารดาผู้ขอมีสัญชาติไทยนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กรมการปกครอง

ได้เคยจัดทำทะเบียนประวัติไว้ แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือบันทึกผิดกลุ่ม

ก็ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแล้วจึงยื่นคำร้องขอมี

สัญชาติไทยในลำดับต่อไป

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 03/05/2021 10:32:42