หัวข้อกระทู้ : สอบเรื่องขึ้นทะเบียนบ้าน ในกรณีที่สร้างใหม่

kkwe_5593

สมัครเมื่อ : 21 เมษายน 2564

สอบเรื่องขึ้นทะเบียนบ้าน ในกรณีที่สร้างใหม่

21 เมษายน 2564, 06:22:54

สวัสดีครับ รบกวนสอบถามว่า ถ้าบุคคลอายุ 19 ปีบริบูรณ์ ซื้อคอนโดใหม่ชำระโดยเงินสดเต็มจำนวน อยากทราบว่าบุคคลที่ซื้อคอนโดนี้ สามารถขึ้นทะเบียนใหม่เป็นชื่อของตนได้ไหมครับ หรือต้องให้บิดามารดาเป็นคนขึ้น แล้วค่อยโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดนี้ให้ลูกครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/05/2021 09:35:15
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบเรื่องขึ้นทะเบียนบ้าน ในกรณีที่สร้างใหม่

กรณีเจ้าของบ้านจะย้ายตนเองเข้าเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หากมีหลักฐานที่แสดงถึงการมีสิทธิครอบครองบ้าน

หลังดังกล่าว ผู้ร้องในฐานะผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านย่อมสามารถแจ้งย้ายตนเองเข้าบ้านหลังดังกล่าว และแจ้งต่อนายทะเบียน

เพื่อแต่งตั้งตนเองเป็นเจ้าบ้านได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/05/2021 09:34:51