หัวข้อกระทู้ : ขอสอบถามค่ะในกรณีที่เราต้องการเช็คสถานะการสมรถของเราต้องทำอย่างไรค่ะ? พอดีว่าต้องการยื่นขอหย่าฝ่สยเดียวเนื่อจากติดต่อฝ่ายชายไม่ได้และทะเบียนสมรสฝ่สยชายเก็บไปหมดและจำไม่ได้ว่าตอนไปจดทะเบียน ไปจดที่เขตใ

Aida

สมัครเมื่อ : 25 เมษายน 2564

ขอสอบถามค่ะในกรณีที่เราต้องการเช็คสถานะการสมรถของเราต้องทำอย่างไรค่ะ? พอดีว่าต้องการยื่นขอหย่าฝ่สยเดียวเนื่อจากติดต่อฝ่ายชายไม่ได้และทะเบียนสมรสฝ่สยชายเก็บไปหมดและจำไม่ได้ว่าตอนไปจดทะเบียน ไปจดที่เขตใ

25 เมษายน 2564, 16:49:46
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/05/2021 09:37:35
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสอบถามค่ะในกรณีที่เราต้องการเช็คสถานะการสมรถของเราต้องทำอย่างไรค่ะ? พอดีว่าต้องการยื่นขอหย่าฝ่สยเดียวเนื่อจากติดต่อฝ่ายชายไม่ได้และทะเบียนสมรสฝ่สยชายเก็บไปหมดและจำไม่ได้ว่าตอนไปจดทะเบียน ไปจดที่เขตใ

กรณีนี้ฝ่ายหญิงสามารถยื่นคำร้องขอคัดทะเบียนสมรสเพื่อตรวจสอบสถานะการสมรสของตนเองได้ทุกสำนักทะเบียน

ทั้งนี้หากผู้ร้องมีความประสงค์จะหย่าขาดจากฝ่ายชาย แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ท่านสามารถฟ้องหย่าต่อศาล เพื่อนำ

สำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดมาจดทะเบียนหย่ากับสำนักทะเบียน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 17/05/2021 09:37:29