หัวข้อกระทู้ : ขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่

ouan

สมัครเมื่อ : 21 กันยายน 2564

ขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่

21 กันยายน 2564, 15:39:11

ทะเบียนบ้านหาย จะไปขอเล่มใหม่ เจ้าหน้าที่ อบต. บอกต้องใช้หนังสือสัญญาซื้อขายด้วย โฉนดใช้ไม่ได้

แล้วบ้าน 20 กว่าปีแล้ว จะไปหาที่ไหนมาให้ รบกวนถามต้องใช้หนังสือสัญญาซื้อขายด้วยเหรอครับ

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 08/11/2021 11:11:55
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่

ถ้าสำเนาทะเบียนบ้านชำรุดจนใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้เจ้าบ้านขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ได้

และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยเจ้าบ้านนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อ

นายทะเบียนที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 08/11/2021 11:10:49
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่

ถ้าสำเนาทะเบียนบ้านชำรุดจนใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้เจ้าบ้านขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ได้

และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยเจ้าบ้านนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อ

นายทะเบียนที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 08/11/2021 11:10:49