สมัครงาน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...

1 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ แลัสมรรถนะเพื่อเลือดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแห...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกร...

22 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประเภท ก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอ...

3 มกราคม 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน...

11 ตุลาคม 2561

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ทดแทนตำแหน่งว่าง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื...

29 มิถุนายน 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื...

29 มิถุนายน 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รับสมัครพนักงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเ...

5 มิถุนายน 2561

รับสมัครพนักงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดมหาสารคาม ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา...