ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 0-2221-0151-8

แฟกซ์ :

สอบถามปัญหา : 1548

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง