ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

12 กรกฎาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศส 6634 กทม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

5 กรกฎาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โ...

5 กรกฎาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 18 - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนโครงการ...

2 กรกฎาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนโครงการกรมการปกครองโปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิว...

1 กรกฎาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 267 - 269 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 95...

26 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 95 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์เก...

14 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน 3 กช 7131 กทม....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ...

24 มิถุนายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 290 โหล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 18 - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...