หัวข้อกระทู้ : บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ขอนามสกุล

Mukthida

สมัครเมื่อ : 2 ตุลาคม 2564

บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ขอนามสกุล

2 ตุลาคม 2564, 03:58:19

คนบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถขอนามสกุลได้หรือไม่ถ้าหากไม่มีสูติบัตรเกิดด้วยวิธีสมัยก่อน (กลุ่มนักเรียน) 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:27:16
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ขอนามสกุล

บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนขอนามสกุล ในกรณีนี้สามารถขอหลักฐานการขอ

จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาตไทยเท่านั้น

ตามระเบียบ ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:27:13