หัวข้อกระทู้ : บุคคลที่ตกหล่นสถานะทางทะเบียนสามารถทำบัตรได้ไหมครับ ในเอกสารพ่อแม่ไม่ระบุสัญชาติสามารถทำบัตรได้ไหม

ศักรินทร์ สินทา

สมัครเมื่อ : 7 ตุลาคม 2564

บุคคลที่ตกหล่นสถานะทางทะเบียนสามารถทำบัตรได้ไหมครับ ในเอกสารพ่อแม่ไม่ระบุสัญชาติสามารถทำบัตรได้ไหม

7 ตุลาคม 2564, 21:42:45
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:21:52
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : บุคคลที่ตกหล่นสถานะทางทะเบียนสามารถทำบัตรได้ไหมครับ ในเอกสารพ่อแม่ไม่ระบุสัญชาติสามารถทำบัตรได้ไหม

๑. กรณีหากเกิดไทย

- มี ท.ร.๑/๑ หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล

- มีบุคคลรู้เห็นการเกิด เช่น เจ้าบ้าน เพื่อนบ้าน หมอตำแยผู้ทำคลอด

โดยติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น/เขต ที่อาศัยอยู่ เพื่อยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดเกินกำหนดได้

แต่ได้เลขประจำตัวประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานะขณะเกิดบิดา มารดามีเอกสารหลักฐานใด

สำนักทะเบียนจะพิจารณาตามคุณสมบัติและกำหนดเลขประจำตัวตามประเภทบุคคลขณะเกิด

และเมื่อได้รับแจ้งการเกิด มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก สามารถขอมีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยได้

๒. กรณีหากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมานาน ไม่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติครั้งที่ผ่านมา

ให้ติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น/เขต ที่อาศัยอยู่ เพื่อยื่นคำร้องมีชื่อในทะเบียนประวัติ โดย

พาเจ้าบ้านไปยืนยันรับรองการอาศัยอยู่จริง ซึ่งสำนักทะเบียนจะสอบข้อเท็จจริงผู้ขอ และพยานบุคคล

ประวัติความเป็นมา สถานที่เกิด ช่องทางและปีที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีความเกี่ยวพันเป็นญาติ

อย่างไรกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ต้องการเพิ่มชื่อเข้า จะได้รับการกำหนดเป็นเลขประจำตัวบุคคลเป็น

ประเภท ๐ (๐-xxxx-๐๐xxx-xx-x) ก็จะสามารถขอมีบัตรประจำตัวได้

ทั้งนี้ต้องไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติ หรือเคยมีเอกสารหลักฐานจากประเทศต้นทาง หรือสามารถกลับประเทศต้นทางได้

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มี

สัญชาติไทย (สสบ.) โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๑-๗๓๒๙-๗๓๓๐

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:21:49