หัวข้อกระทู้ : ขอสูติบัตรเกิดใหม่

Penn

สมัครเมื่อ : 8 ตุลาคม 2564

ขอสูติบัตรเกิดใหม่

8 ตุลาคม 2564, 11:04:16

รบกวนถามว่า สูติบัตรเกิดชำรุด ต้องการขอใหม่แต่อยู่ต่างประเทศ เกิดปี พ.ศ.2511 ถ้าต้องทำเองโดยทางออนไลน์ได้หรือป่าว ขอบคุณค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:09:37
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสูติบัตรเกิดใหม่

การขอคัดทะเบียนคนเกิด กรณีเกิดปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สามารถคัดฯได้

ณ สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ (กรณีจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลไมโครฟิล์ม)

แต่หากตรวจสอบไม่พบในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถคัดฯได้ ณ สำนักทะเบียนแห่ง

ท้องที่ที่ออกทะเบียนคนเกิดให้ และกรณีอยู่ต่างประเทศ สามารถมอบอำนาจ

ผ่านกระทรวงการต่างประเทศให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะดำเนินการแทนได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 02/11/2021 10:09:30